-

Påske

Vi gir deg fem påskeandakter skrevet av Rolf Gunnar Heitmann.

Påsken er høytiden som minner oss om de store dramatiske og avgjørende hendelsene i Guds frelseshistorie for verden. I møte med historien treffer Guds ord oss og skaper tro og perspektiv.

Forkynnelsen av Guds ord har alltid stått sentralt i påsken og hjulpet den enkelte og fellesskapet til å finne sin plass i den store frelseshistorien.

Vi presenterer fem påskeandakter av Rolf Gunnar Heitmann til ettertanke, glede og oppbyggelse.

Med ønske om en velsignet påske!

Andaktene lastes ned ved å klikke på lenkene nedenfor.
Serien kan også lastes ned samlet i en zip-fil.

1. ”La mitt folk fare…” (2.Mos.8,1)

2. Den gamle og nye surdeig

3. Det usyrede brød

4. Håp i håpløsheten

5. Oppstått på den tredje dag etter Skriftene


Las ned alle andaktene i zip-fil