-

Russland

Den Norske Israelsmisjon er involvert i arbeid i Russland gjennom to kanaler.

I samarbeid med Jews for Jesus er vi med å spre evangeliet til jøder og andre i Ukraina og Russland gjennom ca 30 evangelister

I samarbeid med den amerikanske organisasjonen Apple of His Eye støtter vi arbeid blant jøder gjennom den lutherske menigheten i Moskva og deres jødekristne pastor, Aleksej Shepelev.