-

Den Norske Israelsmisjon

I Norge har Den Norske Israelsmisjon et landsdekkende nettverk av ansatte og tillitsvalgte.

Gjennom våre programområder

- Forkynnelse og undervisning
- Holdningsskapende arbeid
- Tjenesteutvikling og nettverkssbygging

ønsker vi å invitere norske kristne inn i et spennende og aktivt engasjement i tjeneste for det jødiske folk. Gjennom Israelsmisjonens arbeid kan du også lære mer om den kristne tros jødiske røtter.

Israelsmisjonen har eget ungdomsarbeid gjennom return2sender.

Gjennom Shalomtur arranger vi gruppereiser til Israel og andre land, og hjelper gjerne til med å etablere bibel- og støttegrupper.

Vi tilbyr gjerne våre tjenester og vår kompetanse til din menighet eller gruppe.