-

Engasjement

Gå derfor ut...

Engasjement er viktig og vi har fått del i tidenes oppdrag. Du kan være med oss i denne tjenesten på ulike måter. Gjennom forbønn og givertjeneste er du med å legger forholdene til rette for at Israelsmisjonen kan stå i den tjenesten vi er kalt til, og gjennom volontør arbeidet kan det være du som er ute i misjonens tjeneste.

La oss stå sammen i oppdraget om å gjøre evangeliet om Jesus kjent!!