-

Den Norske Israelsmisjon startet opp arbeid i den nyetablerte staten Israel i 1949.  Arbeidet var i begynnelsen basert på rumenske immigranter og kontakter fra vårt tidligere arbeid i Øst-Europa.

 

60 år senere er Israelsmisjonen en viktig støtte- og samarbeidspartner for den messianske bevegelse i landet. Innenfor programområdene

  • Evangelisering og menighetsbygging
  • Diakoni og hjelpearbeid
  • Freds- og forsoningsarbeid

driver vi et omfattende arbeid gjennom norske misjonærer og volontører, lokalt ansatte og samarbeidspartnere. Se nærmere på våre prosjekter.