-

Biskop Thomas er på besøk i Oslo

Han er i Oslo sammen med nonnen Parthenya og Sally Gerges, en av lederne ved Anastasia utdanningssenter

Biskop Thomas er årets gjest under Oslo Bispedømmes misjonsuke i januar 2014, og nå er han i Oslo sammen med nonnen Parthenya og Sally Gerges, en av lederne ved Anastasia utdanningssenter.

De tre gjestene kommer til å delta på ulike arrangementer i Oslo i regi av Samarbeid Menighet og Misjon i Oslo Bispedømme og Menighetsfakultetet.

På tirsdag 28. januar vil biskop Thomas og søster Parthenya delta under årets missiologiske fagdag på Menighetsfakultet. Fra kl 10 til kl 15 vil biskop Thomas bidra blant annet under andakten, holde en forelesning med tema ”How to be a living church in today’s Egypt”,  og innlede til panelsamtale rundt temaet ”The uniqueness of Christ in a Muslim context” i regi av Missiologisk forum.

Hele dagen er åpen, ingen påmelding.

Fredag 31. januar vil Sally Gerges og søster Parthenya delta på et seminar i regi av linjen Ungdom, Kultur og Tro på Menighetsfakultetet, i samarbeid med Misjonsuken, Ungdomsarbeid.no og Stefanusalliansen. Temaet for Tankesmien er ”Ungdomsarbeid i ulike kulturelle/religiøse kontekster”. Sally Gerges og søster Parthenya vil dele av sine erfaringer med å lede et kristent ungdomsarbeid i byen El Quossia, der kristne er i mindretall og stadig møter en mer utfordrende hverdag. De to har sammen bygget opp både programmet Axia (oppreisning) for fattige unge koptiske jenter, og programmet Daughters of the King for yngre jenter i menigheten i El Quossia.

I tillegg vil Bente Pladsen, diakon i Tønsberg Domkirke, fortelle om sitt arbeid med ungdomskafeen Qasimodo og et internasjonalt ungdomslederteam, der blant andre nonnen Theodora fra Egypt er med. Seminaret avsluttes med en panelsamtale, og oppsummering med Sunniva Gylver.

 

Seminaret er gratis og åpent for alle. Meld deg på ved å sende en e-post til astrid.sandsmark@mf.no

Organisasjoner