-

Odd Bjarne Skogestad

Misjonssekretær
Bergen krets
Tlf: 404 32 453
bergen@israelsmisjonen.no