-

Henry Nygård

Misjonssekretær
Sogn og Fjordane krins
Tlf: 57 82 31 15 og 416 62 458
sognogfjordane@israelsmisjonen.no