-
Lund kirke
Lund kirke

Sjette gang på Moi

6. april er det kretsårsmøte og hovedtaler blir Odd Bjarne Skogestad

Stavanger krets av Den Norske Israelsmisjon skal i år ha sitt kretsårsmøte på Moi, søndag 6. april. Det gleder vi oss alle til! Det er ellers ikke første gangen det skjer! I kretsens snart hundreårige historie har denne viktige årlige samlingen vært på Moi fem ganger før; første gangen i 1942, og siste gang, før nå, i 1999.

Stedet for årsmøtet er Lund Menighetssenter. Men før det skal deltakerne – både de tilreisende og de lokale - delta ved tre gudstjenester (kl 1100). Naturligvis i Lund kirke på Moi, og dessuten i Åna-Sira kirke og Flekkefjord kirke. Det blir offer til Israelsmisjonen i alle disse tre gudstjenestene. I Flekkefjord kirke preker Odd Bjarne Skogestad, i Lund kirke Paul Odland, og i Åna-Sira kirke er det i skrivende stund ikke klart hvem det blir.

Etterpå (kl 1300) er det middag (NB – nødvendig med påmelding!!) Både selve det formelle årsmøtet (kl 1415), og Messiasfesten (kl 1700) utpå ettermiddagen, er åpne samvær. Men det er jo noen formelle begrensninger i årsmøtet, hvem som har tale- og stemmerett. De to siste årene har det vært mellom 75 og 90 påmeldte (til middagen), og gjerne enda noen flere på samværene utover dagen. Vi håper på like mange i år på Moi!

Misjonssekretær i Bergen krets, Odd Bjarne Skogestad, opprinnelig fra Flekkefjord, er hovedtaler denne dagen. Ved gudstjenesten i Lund kirke skal også Lund menighetskor delta, og til Messiasfesten på ettermiddagen stiller Flekkefjord musikklag opp.

Kretsstyret har siste året vært ledet av sokneprest i Hinna, Arne Berge. Han stiller til gjenvalg til denne viktige oppgaven. I arbeidsåret som utgår, er det ellers bred representasjon i styret fra nordre del av kretsen. Mens det er noe magrere fra de sørlige kommunene innen Stavanger krets. Kanskje det blir en endring på dette nå?

Kretsen står for et omfattende arbeid, med bortimot hundre møter eller gudstjenestebesøk gjennom året, en rekke DNI-ambassadører og mange andre frivillige medarbeidere, over tjue foreninger, blant annet i Moi. Kretsen har også  samarbeidsavtaler med ti menigheter innen bispedømmet. Målet for DNI er å nå ut til det jødiske folket med budskapet om at Jesus er både deres og vår Messias og frelser. DNI driver eller støtter et arbeid både i Israel, Ungarn, Romania, Ukraina, Russland og Hvite-Russland. Stavanger krets er identisk med Rogaland fylke, pluss Flekkefjord, Kvinesdal og Sirdal kommuner. Paul Odland er misjonssekretær og den eneste ansatte i kretsen. Kontoret ligger i Stavanger, ganske nær Petri-kirken.

Organisasjoner