-
Pressemelding

Støtt norske jøder!

Den Norske Israelsmisjons Rådsmøte oppfordrer alle instanser i vårt samfunn til å bekjempe rasistiske og jødefiendtlige uttrykksformer, og til å vise etniske minoriteter omsorg.

Den Norske Israelsmisjons Rådsmøte, samlet på Gran 16.-18. januar 2009, ønsker å uttale følgende:

Jødefiendtlige ord og handlinger har på nytt vokst frem i vårt samfunn. Våre jødiske landsmenn er engstelige, og noen vurderer å flytte fra Norge. Vi er dypt urolig og bekymret over en slik samfunnsutvikling.

Den Norske Israelsmisjons Rådsmøte oppfordrer alle instanser i vårt samfunn til å bekjempe rasistiske og jødefiendtlige uttrykksformer, og til å vise etniske minoriteter omsorg. 

  • Vi tar sterk avstand fra aksjoner og skrifter som oppfordrer til diskriminering og skjending av jødiske symboler og helligsteder.
  • Vi oppmuntrer elever og skoleklasser til å besøke synagoger og jødiske miljø for å hente informasjon om jødedom og jødisk liv og historie.
  • Vi utfordrer media og undervisningsinstitusjoner til en mer kunnskapsbasert, saklig og balansert fremstilling av jødenes historie og konfliktene i Midtøsten.
  • Vi oppfordrer religiøse ledere og andre i ledende posisjoner til å ta tydelig avstand fra bruk av vold i den hensikt å fremme egne meninger og hindre andres rett til ytringer.

Norge har et særlig ansvar for at barn og unge med ulik religiøs og etnisk bakgrunn kan integreres i samfunnet og bygge en felles fremtid i respekt for hverandre og hverandres rett til både å ha og uttrykke religiøs tro og politiske meninger. Enhver bruk av vold eller fiendtlige uttrykk som argumentasjon i samfunnsdebatten må bekjempes.

Vi er glade og takknemlige for det bidrag norske jøder har gitt til vårt samfunn, og for deres nærvær blant oss. Vi er glade for vår kristne tros jødiske arv, og for det fellesskap vi i dag har med våre jødiske landsmenn, på tross av ulikheter og uenigheter. Derfor ber vi Abrahams Gud om å beskytte og bevare det jødiske folk.

Den Norske Israelsmisjon

Torgeir Flateby (styreleder)

Rolf G. Heitmann (generalsekretær)

For nærmere kontakt:

Generalsekretær Rolf G. Heitmann

Email: rolf@israelsmisjonen.no

Tlf: 22 98 85 00

Mob: 906 78 323