-

Aktivitetskalender Trøndelag krets

Høsten 2010 og våren 2011

Møter i Trøndelag krets høsten 2010 og våren 2011


Lørdag 25.november:
ÅRETS JULESALG I TRØNDELAG

Program for dagen:
Aktivitetskalender Trøndelag kretsVakre varer på julesalget i Trøndelag
10.00   Åpning av julesalget

12.00   Formiddagssamling
             Andakt: Olav Lende
             Sang: Ove Øverkil

13.00   Middagssalg

14.30   Sangtimen
             Koret Harmonium
             Olav Lende Aktivitetskalender Trøndelag krets

17.00   Avslutningsfest
             Sang: Kor i all verden
             Tale Olav Lende
             Trekninger
             Servering

I vårsemesteret 2011 legger vi bl.a. opp til følgende program:


Søndag 16.januar kl.18.00
ISRAELSMISJONENS NYTTÅRSFEST I SOMMERVEITEN
Tale: Paul Odland
Sang: Orkland mannskor

Lørdag 12.februar kl.15.00-17.30
HEIMDAL kirke: ”Synagogen som sentrum for jødisk tro og liv”
Foredrag ved Dagfinn Rian, NTNU.
Måltid og samtale.

Lørdag 12.mars kl.15.00-17.30
BERG kirke: ”Synagoge-gudstjenesten og kristen liturgi”
Foredrag ved Dagfinn Rian, NTNU.
Måltid og samtale

Helga 1.-3.april:
KRETSMØTE på Aglo, Skatval

25.april - 5.mai:
BIBELFERIE I GALILEA
1 uke i Tiberias med bibeltimer og utflukter
3 dager i Jerusalem med valgfritt program
Reiseleder fra Trøndelag: Annbjørg E. Hesselberg
Bibeltimer: Per Tjøstheim