-

Verdidokkumet for Den Norske Israelsmisjon

Formålet med dette dokumentet er å klargjøre Den Norske Israelsmisjons (DNI) verdigrunnlag.

Verdidokumentet har sin basis i Grunnreglenes § 1, DNIs Prinsipperklæring og gjeldende Strategi og langtidsplan. Et tydelig verdigrunnlag gir trygghet og frimodighet i tjenesten for ansatte, volontører og tillitsvalgte (valgte representanter til landsstyret, kretsstyrene og landsrådet for return2sender), heretter kalt medarbeidere. Samtidig beskriver det forventninger til og forpliktelser på kristen tro og liv.

Hele verdidokkumentet her

Relaterte dokumenter