-

En frivillig innsats ble gjort på Beit Sahour

Barn, unge og voksne, jøder og arabere samarbeidet i renoveringsarbeidet
I samarbeid med organisasjonen ”Love in action” renoverte de et hus for palestinske handikappende barn. Målet med dette senteret er å gi et sted for hvile for familiene til funsjonshemmende barn som samfunnet rundt ikke er i stand til å hjelpe.

Beit Sahour ligger på C-området på Vestbredden. I dette området er det ofte spenning mellom ulike folk.

Vær med å be for barn og unge i Israel og på Vestbredden, at de skal få oppleve kjærlighet isteden for hat, bygge hverandre opp i stede for å ødelegge hverandre.

 En frivillig innsats ble gjort på Beit Sahour        En frivillig innsats ble gjort på Beit Sahour