-

Kristne i Ukraina splittet

Den spente situasjonen i Ukraina påvirker også de kristne kirkene og deres ledere. En av lederne i det økumeniske rådet, Anatolij Rajchinets, har spurt Den Norske Israelsmisjon om hjelp til å tilrettelegge en forsoningskonferanse.

9.-11. april møtes 14 russiske og ukrainske kristne ledere i Jerusalem. Rajchinets forteller at det har oppstått mye frykt og hat også mellom kristne i Ukraina. De snakker ikke lenger sammen, men taler tvert imot vondt om hverandre. Selv fra kirkens prekestoler kan det lyde budskap preget av hat. Det er derfor stort behov for å komme sammen og bearbeide tanker og følelser i kjølvannet av den politiske konflikten i regionen.

Rajchinets mener det er viktig å komme sammen på et nøytralt sted, og har derfor valgt Jerusalem. Det er også en by preget av konflikter, men like fullt sentrum for den store forsoningshandlingen fra Guds side. Nettopp på bakgrunn av det kristne forsoningsbudskap, håper Rajchinets det vil være mulig å bygge bro over konflikten. Hans mål er også at den kristne kirke i Ukraina, på tvers av konfesjonelle og etniske og politiske skillelinjer, kan stå sammen med et felles budskap om forsoning.

Det har ikke vært lett å motivere ledere for en slik konferanse. Rajchinets er derfor svært glad for a t det nå har lykkes å samle s mange sentrale og representative ledere. Den Norske Israelsmisjon har gitt økonomisk støtte til konferansen i Jerusalem, og oppfordrer særlig til forbønn for lederne i de ulike kirkene.

I slutten av april drar også noen av lederne i Den Norske Israelsmisjon til Kiev for å møte samarbeidspartnere og ledere for messianske menigheter i Øst-Europa. De skal blant annet delta på en europeisk misjonskonferanse i regi av Lausannebevegelsen, der kirkens oppdrag i møte med det jødiske folk har et særlig fokus. Israelsmisjonen har invitert med sine medarbeidere i Ukraina, Russland, Hvitrerussland, Romania og Ungarn.

Rolf G. Heitmann
rolf@israelsmisjonen.no