-
Det nye kretsstyret består av (fra venstre): Joar Sandanger, Fogn, (vara), Leif Erik Olsen, Bryne, Arne Berge, Stavanger/Bryne, Tove Karin Holta, Kverneland, (bak), Marta Hammersland, Stavanger, (foran), Åge Vidar Sivertsen, Stavanger, (vara), Per Dagfinn Holum, Åkra; Steinar Espevik, Bryne; Paul Odland, Nærbø (misjonssekretær). Astrid Waldeland Sevland, Kverneland, og Kristin Sandvik, Stavanger, (vara) var ikke til stede. Foto: Per Åge Skretting
Det nye kretsstyret består av (fra venstre): Joar Sandanger, Fogn, (vara), Leif Erik Olsen, Bryne, Arne Berge, Stavanger/Bryne, Tove Karin Holta, Kverneland, (bak), Marta Hammersland, Stavanger, (foran), Åge Vidar Sivertsen, Stavanger, (vara), Per Dagfinn Holum, Åkra; Steinar Espevik, Bryne; Paul Odland, Nærbø (misjonssekretær). Astrid Waldeland Sevland, Kverneland, og Kristin Sandvik, Stavanger, (vara) var ikke til stede. Foto: Per Åge Skretting

Arne Berge fortsetter som leder

Sokneprest i Hinna fortsetter som leder av Israelsmisjonens kretsstyre. Han fikk et overveldende flertall på årsmøtet på Moi søndag 6. april.

Steinar Espevik Bryne, ble gjenvalgt til styret for tre nye år. Mens Tove Karin Holta, Kverneland, ble ny, også for tre år. Borgny Ånestad Skretting, Varhaug, ble takket av etter seks år i styret. Hun kunne etter lovene ikke gjenvelges. Rita Bårdsen Førland, Aksdal, ønsket ikke gjenvalg. Dermed ble Astrid Waldeland Sevland, Kverneland, valgt inn i styret for ett år. Fra før sitter Leif Erik Olsen, Bryne; Marta Hammersland, Stavanger og Per Dagfinn Holum, Åkra, i styret. Årsmøtet valgte også tre vararepresentanter for ett år i denne rekkefølgen: Joar Sandanger, Fogn; Kristin Sandvik, Stavanger, og Åge Vidar Sivertsen, Stavanger.

Årsmøtet deltok ved tre gudstjenester først på dagen, både i Åna-Sira, Flekkefjord og Lund kirker. Odd Bjarne Skogestad, misjonssekretær i Bergen krets av DNI, var hovedtaler denne stevnedagen. Både Lund menighetskor og Flekkefjord musikklag deltok med flott sang.

Årsmeldingen ble godkjent uten kommentarer, og delegatene mottok orienteringen om regnskapet med stor glede, i og med at det viste en pen økning både i ordinære inntekter og i testamentariske gaver. Årsmøtet drøftet i hvilken grad kretsen skal arrangere weekends, og man fokuserte mye på årets satsning på fred- og forsoningsprosjektet Bridgebuilders i august.

Årsmøtet samlet rundt 50 delegater, mens det var rundt hundre på Messias-festen søndag ettermiddag. Neste år er kretsårsmøtet invitert til Hana kirke/menighet i Sandnes, den 22. mars 2015.

Arne Berge fortsetter som lederMisjonssekretær Odd Bjarne Skogestad var hovedtaler kretsårsmøte-dagen. Han preket først ved gudstjenesten i Flekkefjord kirke, og på Messiasfesten i Lund menighetssenter på ettermiddagen. Foto: Per Åge Skretting Arne Berge fortsetter som lederSalen i Lund menighetssenter var så godt som fullsatt da misjonsfolket holdt Messias-fest søndag ettermiddag: Foto: Per Åge Skretting

Organisasjoner