-
Kretsstyret 2014-2016
Kretsstyret 2014-2016

Brobygging - lokalt og globalt

Nytt kretsstyre for TeVeBu

Den Norske Israelsmisjon (DNI) og Sandefjord Normisjon og kan melde om et vellykket og inspirerende samarbeid om kretsmøtedagen..

 Søndag 6. april ble det valgt ny leder for Telemark, Vestfold og Buskerud krets av Den Norske Israelsmisjon. Karl Frode Hilton (Drammen) ble valgt som leder. I styret sitter nå Lilly-Anne Østtveit Elgvin (Svelvik), Ulf Børje Rahm (Skien) Inger Sørhaug (Sande) og Solveig Berg Vego (Vikersund). Det er bevisstheten om den kristne kirkes misjonsoppdrag overfor Det jødiske folk som er hovedfokus i Den Norske Israelsmisjon virksomhet både i Norge, Øst-Europa og i Israel.

DNI har prosjekter innen evangelisering og menighetsbygging, diakoni og hjelpearbeid samt freds- og forsoningarbeid. BridgeBuilders og Ressursenteret Caspari er eksempler på dette.  

Gudstjenesten i Sandefjord Kirke under ledelse av Øyvind Nordin opplevde mange som et minnerikt høydepunkt med dåp, påskefortelling ved ” Påfyll” og fullsatt kirke. Her kunne alle som ville la seg berøre delta i en sterk fremføring av påskebudskapet gjennom sang , dikt og resitasjon.

Sandefjord Normisjon inviterte til storsamling på ettermiddagen og her var det tydelig at opplegget inkluderte alle aldersgrupper i fellesskapet.

Når DNI i disse dager starter opp 4. runde av BridgeBuilders ble samarbeidet mellom Normisjon,  Sandefjord menighet og DNI en god konkretisering av hvilket potensial det ligger i å kunne stå sammen om misjonsoppdraget både lokalt og globalt.

Rektor Gunstein Vetrehus fra Gjennestad Gartnerskole tok forsamlingen med til jordens dypestliggende by, Jeriko og lot oss reflektere over at både en rik Sakkeus og en blind og fattig Barthimeus fikk nytt liv i møte med Ham vi nå snart skal minnes og feire i påsketiden.

Det finnes vel ingen bedre basis for nettopp brobygging mot mange ods enn det å kunne stå sammen i tro på at Fredsfyrsten lever og er virksom i mennesker også i 2014.

Det handler om Jesus!

Organisasjoner