-

Hilsen fra Caspari

Av Knut Helge Høyland
I dag regner det i Jerusalem. Det er så å si første gang det regner siden april og vi er nå midt i november. Her ber vi for regn og regnet oppfattes som et tegn på Guds velsignelse over landet.

Gud lovet en gang å velsigne Abrahams ætt og la dem bli til velsignelse for alle folkesalg. Under innvielsesgudstjenesten for Caspari Senter for 25 år siden ble det lest fra Salme 33: ”Herrens plan står fast for evig, hans hjertets tanker fra slekt til slekt.”

Mye har skjedd siden da. Dette landet har sett store endringer, både på samfunnsplanet og blant de messianske jødene.

Det er nok ingen som vet det nøyaktige antallet mennesker som har vært innom et av Caspari sine kursopplegg, foredrag eller som har brukt biblioteket, men det er et betydelig antall. Veldig mange av disse står i en aktiv tjeneste i en av de mange messianske menighetene i Israel.

I de siste årene har vi sett en utrolig vekst i antall messianske menigheter og antall jøder som bekjenner sin tro på Jesus. Kanskje snakker vi om en firedobling av antall troende siden Caspari Senter ble startet. Behovet for lederutrustning, ikke minst for den voksende generasjon messianske jøder, er ikke blitt mindre.

I sin tid var Caspari Senter en pionér i arbeidet med å gi opplæring til lokale troende på hebraisk. I dag står vi ikke alene. Det er mange andre institusjoner og menigheter som deler vår visjon og som vi kan jobbe sammen med. Men våre ledertreningskurs, sabbatskolelærerseminar, bøkene og studieressursene vi produserer, er et viktig bidrag til veksten i den messianske bevegelsen i dag. Vi har fått flere forespørsler om å utvide vårt