-
Deltakerne samlet på High Leigh konferansesenter
Deltakerne samlet på High Leigh konferansesenter

Uttalelse fra LCJE

Lausannebevegelsens avdeling for misjon blant jøder samlet seg om en felles uttalelse under sin konferanse 7.-12. august.

Last ned uttalelsen i pdf-versjon

Den niende internasjonale konferansen i LCJE (Lausannebevegelsens avdeling for misjon blant jøder) ble holdt i Hoddesdon, England, 7. – 12. august 2011. 180 mennesker fra seks kontinenter kom sammen i den enheten som Den Hellige Ånd gir mellom jesustroende jøder og andre kristne. Temaet for konferansen var Misjon og evangelisering blant jøder – alltid og over alt.

Møtene ble holdt på High Leigh konferansesenter hvor The International Hebrew Christian Alliance (”Den internasjonale jødekristne allianse”) møttes til en lignende konferanse for 80 år siden. Temaet for deres møte i 1931 var ”Reis dere og la lyset skinne, for Herrens lys er kommet”. Daværende president, Sir Leon Levison, talte på denne IHCA-konferansen og bekreftet deres håp om at de ville nå jøder overalt med evangeliet om frelse i sin tid. Han sa: ”Det var Guds sønn som ble Menneskesønnen, slik at menneskenes sønner kan bli Guds sønner.”

Til det jødiske folk
Vi fordømmer den økende antisemittismen og fordommene mot staten Israel. Vi avskyr enhver holdning og handling som søker å true eksistensen til det jødiske folk. Samtidig har den enkelte jøde og den jødiske stat ansvar for å elske sin neste, forsvare religionsfrihet og strebe etter rettferdighet for alle folk. Ikke desto mindre stoler vi på Guds trofasthet og kjærlige omsorg for sitt paktsfolk.

Vi gleder oss over rapporter om et økende antall jesustroende jøder og åndelig vekst blant dem. Vi erkjenner at vårt eneste håp om syndstilgivelse og evig liv er i Jesus (Yeshua) Messias for alle som tror.

Vi ber dere innstendig om å ta imot frelsen som er kommet gjennom Jesus fra Nasaret. Han er den guddommelige Messias som var lovet og den endelige soningen for synd. I ham er åpenbaringens lys til nasjonene og til din ære, O Israel.

”Jesus Messias er i går og i dag den samme, ja til evig tid.”

Til menigheter av Jesus-etterfølgere
Vi i LCJE (Lausannebevegelsens avdeling for misjon blant jøder) vil uttrykke vår store takknemlighet til LCWE (Lausannebevegelsen for verdensmisjon) for utgivelsen av Cape Town-erklæringen 2010, og spesielt Del IIb, seksjon 1a. I lys av den bibelske forsoningstanken er det en sterk utfordring for hele kirken ”å dele de gode nyhetene om Jesus som Messias, Herre og Frelser med det jødiske folk”. Derfor forener vi våre hjerter med den verdensomspennende Lausanne-bevegelsen ved å gi vår tilslutning til dette dokumentet og spesielt denne seksjonen av Cape Town-erklæringen som sier:

”Forsoning med Gud kan ikke skilles fra forsoning med hverandre. Kristus som er vår fred, skapte fred på korset og forkynte fred til den splittede3 verden av jøder og hedninger. Guds folks enhet er både et faktum (”Han gjorde de to til ett”) og et mandat (”Legg vinn på å bevare Åndens enhet, i den fred som binder sammen”). Guds plan for å sammenfatte hele skaperverket i Kristus kommer til syne på en forbilledlig måte i den etniske forsoning i Guds nye menneskehet. Så stor er kraften i evangeliet, slik det var lovet til Abraham (Ef. 1,10,  2,1-16, Gal 3,6-8)

Vi bekrefter at selv om det jødiske folk ikke var fremmed for paktene og Guds løfter, på den måten Paulus beskriver hedningene, så har det likevel behov for forsoningen med Gud ved Messias Jesus. Der er ingen forskjell, sa Paulus, mellom jøder og hedninger i synd, og det er heller ingen forskjell i frelse. Bare i og ved korset kan de begge ha adgang til Gud Fader ved den samme Ånd (Ef 2,11-22, Rom 3,23,  10,12-13, Ef 2,18).

Til dette sier vi ”ja” og ”amen”. Vi henstiller alle til å be om Guds barmhjertighet og nåde for de som lider og opplever forfølgelse, også de i den arabiske verden. Vi inviterer menigheter av Jesu etterfølgere til å studere Cape Town-erklæringen og lage handlingsplaner for å følge den opp. Våre medlemmer står gjerne sammen med dere som medarbeidere for å tjene Herren med å nå det jødiske folk med Jesus – alltid og over alt.

”Jesus Messias er i går og i dag den samme, ja til evig tid”.

Til alle som er opptatt av evangelisering for jøder
Vi er forskrekket over uviljen blant kristne til å dele evangeliet med det jødiske folk, siden ”det er Guds kraft til frelse for hver den som tror”. Vi beklager også dypt læren om ”To-pakts-teologien”, som benekter jødenes behov for evangeliet og derved forhindrer evangelisering for jøder. Vi ber kristne søsken om å erkjenne den negative virkningen disse synspunktene har i forhold til det ansvar vi har for å fullføre Misjonsbefalingen, der Jesus ber oss som hans etterfølgere om å dele evangeliet med alle folkeslag.

Vi gleder oss over evangeliets kraft som gjør messianske jøder og arabiske kristne i stand til å forsones i Kristus. Derfor oppfordrer vi hele kirken til alltid og over alt å bringe evangeliet til jøder først og til alle folkeslag.

Det er avgjørende at alle som er opptatt av det jødiske folks åndelige ve og vel står sammen med oss i å gi evangeliet tilbake til jødene. Vi kaller hele kirken til å bringe hele evangeliet til det jødiske folk, alltid og over alt.

”Jesus Messias er i går og i dag den samme, ja til evig tid.”

_

E-mail: lcje.int@gmail.com    

Web: www.lcje.net

Relaterte artikler
Relaterte dokumenter