Leder

Ubalanse

Hvorfor er det slik at det folket som først fikk høre, i dag nærmest er totalt ukjent med hvem Jesus virkelig er?

Jeg passerte Tottenham 7. august. En fredelig demonstrasjon dagen før, i protest mot at politiet hadde skutt og drept den bevæpnede Mark Duggan under litt uklare omstendigheter, ble begynnelsen på en av Storbritannias verste opptøyer gjennom tidene. En sosialarbeider låner ordene fra Martin Luther King: ”Dette er språket til de som ikke er hørt”. I løpet av noen timer og dager ble London og andre byer ramponert og snudd på hodet.

Det er mange mørke skyer på himmelen, ikke minst i de mange land som opplever stor ubalanse i nasjonalbudsjettene med den følge at skattetrykket øker og midlene til fellesgoder reduseres. Hele den globale husholdning står i fare.

Israel er et land med forholdsvis liten utenlandsgjeld og en relativt sterk økonomi. Dette forhindrer likevel ikke at folk også her er misfornøyde med den økonomiske fordelingspolitikken. I titusener har folk marsjert gjennom gatene i flere av Israels byer, og i større antall enn noen gang, for å protestere mot økte levekostnader og mangel på boliger.

Forvaltningen av evangeliet krever samfunnsengasjement. Like fullt er det kjernen i evangeliet, budskapet om Jesus Messias og hans forsoningsverk, som alltid og overalt må formidles. Finnes det også en ubalanse her?

To stopp nord for Tottenham gikk jeg av toget. Jeg skulle møte mine kolleger og venner fra søsterorganisasjoner verden over. Under den store misjonskonferansen i Cape Town sist høst, var flertallet av de 4.200 deltakerne fra land i sør og øst. Det gjenspeiler også hvordan det geografiske tyngdepunktet i den kristne kirke har flyttet seg. På misjonssenteret High Leigh nord for London var mennesker fra over 20 land representert, men den amerikansk-europeiske dominans var påfallende. Hvorfor har ikke vi, som gjennom årene har sendt tusenvis av misjonærer til sør og øst, maktet å plante et misjonsengasjement for det jødiske folk i disse kirkene?

En undersøkelse som ble gjennomført i Israel i 2008 viser at bare 8% av israelerne kjenner Jesu hebraiske navn, Yeshua. De fleste kjenner ham bare gjennom kortformen ”Yeshu”, som egentlig er en forbannelse om at hans navn og minne må bli utslettet. I samme undersøkelse kommer det frem at bare 5% har hørt at Jesus stod opp fra de døde, mens 1% har hørt at Jesu sentrale budskap handler om frelse. Hvorfor er det slik at det folket som først fikk høre, i dag nærmest er totalt ukjent med hvem Jesus virkelig er?

Blant den ene prosenten som har hørt hva evangeliet dreier seg om, er det bare 1-2% som kaller seg jesustroende eller messianske jøder. Altså 1-2 promille av den israelske befolkning. Det er grunn til å spørre om vi har glemt hvem vi har fått evangeliet fra, og om vi har misforstått Nytestamentets program og utfordring om at evangeliet er ”for jøde først”.

På denne bakgrunn er det ikke vanskelig å forstå at de 160 deltakerne på High Leigh, alle involvert i misjonsarbeid blant jøder, omfavner erklæringen fra Cape Town og dens tydelige kall til handling: ”Vi bekrefter på det sterkeste behovet for at hele kirken skal dele de gode nyhetene om Jesus Messias, Herre og Frelser med det jødiske folk…, og vi henstiller til hedningekristne om å akseptere, oppmuntre og be for de messianske, jødiske troende, når de vitner blant sitt eget folk.” (Seksjon IIB, 1A)

En kirke som vil følge denne oppfordringen og det vi mener er et bibelsk forpliktende program, vil også bidra til en større global balanse i misjonshusholdningen.

Velkommen til samarbeid!