-

Jesus er fortsatt et lys for sitt folk også i tiden etter holocaust

Felles erklæring fra Lausanne-konferansen i Kiev

Erklæring fra Den tiende europeiske konferansen for Lausanne Consultation on Jewish Evangelism (LCJE - en gruppe innenfor Lausannebevegelsen som arbeider spesielt med fokus på jødene)

Over 80 deltakere fra 19 land møttes i Kiev i Ukraina fra 28. april til 1. mai 2014, for å utveksle informasjon og reflektere over det unike ved Jesus Kristus med tanke på å nå jødene med evangeliet. Konferansedelegatene kom med følgende felleserklæring mot slutten av konferansen:

Vi som er deltakere på den 10. europeiske konferansen for LCJE, både jøder og ikke-jøder som er etterfølgere av Jesus Messias, gleder oss stort over at mange jøder kommer til tro på Messias selv på steder der man var vitne til noen av de verste overgrepene under holocaust.

Vi takker Gud for det økende antall europeiske og ukrainske jøder som omfavner Jesus som Messias mens de fortsetter å identifisere seg selv som jøder. Det var en viktig motivasjon for arrangørene av konferansen at de ved å holde møtet nettopp i Kiev, ønsket å bekrefte og oppmuntre disse jødiske etterfølgerne av Jesus.
Vi som deltakere ønsker derfor å bekrefte i samklang med den globale Lausannebevegelsen at Jesus Messias har avskaffet ”den splittede verden av jøder og hedninger” ved hans verk på korset.

Vi bekrefter også:
• at vår frelser Jesus, Messias og Israels forløser var jøde i sin menneskelighet.
• at det unike ved Jesus er at han er eneste veien til Gud for både jøder og hedninger.
• at vår kristne tro har tydelige jødiske røtter, bygget på kjernen av det gamle testamentets begreper om soning og stedfortredende offer.
• at Gud har gitt sitt ugjenkallelige kall til Israels folk om å være et lys for nasjonene.
• at vi plikter å motsette oss alle uttrykk for antisemittisme.
• at kirken har en forpliktelse til å forkynne evangeliet til det jødiske folk, og å akseptere, oppmuntre og be for våre jødiske søsken og deres vitne til sitt eget folk.

LCJE er tilsluttet den globale Lausannebevegelsen. Det var viktig at konferansen ble holdt i en by som er hjem til halvparten av den jødiske befolkningen i Ukraina, hvor det jødiske folk i historien har gjennomgått store lidelser og hvor den beryktede ”holocaust av kuler” tok livet av 1,5 millioner jøder.

Konferansen dekket et mangfoldig spekter av emner knyttet til temaet. Antallet jødiske etterfølgere av Jesus som omkom i holocaust var enorm, derfor var det spesielt gledelig å ha med deltakere på denne konferansen som er ledere for den voksende ukrainske messianskjødiske bevegelsen. Denne internasjonale samlingen var en demonstrasjon av solidaritet og oppmuntring fra kristne organisasjoner i resten av Europa for det økende antall messianske jøder i en tid med nasjonal krise og usikkerhet. Dokumenter fra konferansen vil være tilgjengelige på LCJEs nettside

For videre lesning: The Willowbank Declaration on the Christian Gospel and the Jewish People 

 

 

Relaterte dokumenter