-

Aktivitetskalender Stavanger krets

Høsten 2010

Møter i Stavanger krets høsten 2010

Søndag 10. okt:
Gudstjeneste i Riska kirke kl. 11.00 v/ Per Larsen

Søndag 10. okt:
Israelsmisjonsmøte på Kleppe Bedehus kl. 19.00 v/ Ingolf Gjedrem

Søndag 10. okt:
Israelsmisjonsmøte på Ålgård Bedehus kl. 19.30 v/ Per Larsen

Onsdag 13. okt:
Israelsmisjonsmøte på Heia Bedehus kl. 19.00 v/ Per Larsen

Onsdag 20. okt:
Israelsmisjonsmøte m/utlodning på Tasta Bedehus kl. 19.00 v/Per Larsen

20. – 24. okt:
Møteuke for Israelsmisjonen på Varhaug Misjonshus v/Otto Høvik

Søndag 24. okt:
Israelsmisjonsmøte på Håvik Bedehus kl.19.30 v/ Per Sverre Bårdsen

Søndag 24. okt:
Israelsmisjonsmøte på Riska Bedehus kl. 19.30 v/Per Larsen

Tirsdag 26. okt:
Israelsmisjonsmøte på Nærbø Bedehus kl. 19.30 v/Per Larsen

Søndag 31. okt:
Søndagssamling på Emmaus, Steinesvåg kl. 19.00 v/ Oddny Hetland

Søndag 31. okt:
Israelsmisjonsmøte på Vonheim, Røyneberg kl. 19.00 v/ Per Larsen

Tirsdag 1. nov:
Israelsmisjonsmøte på Lura Bedehus kl. 19.30 v/Per Larsen

Torsdag 4. nov:
Temakveld på Ølensvåg Bedehus kl. 19.30 v/Per Larsen

Fredag 5. nov:
Israelsmisjonskveld på Marvik Kapell kl. 19.30 v/Per Larsen

Søndag 7. nov:
Israelsmisjonsmøte på Skudenes Bedehus kl. 19.00

Søndag 7. nov:
Israelsmisjonsmøte på Solheim, Kvernevik kl. 19.00

Onsdag 10. nov:
Velkomstfest for Else Brit og Håvard Kleppe i Misjonshøgskolens Aula kl.19
Tale av ass.gen.sekr. Jorunn Andestad Langmoen. Kveldstrekning

Søndag 14. nov:
”Vi over 60” i Hafrsfjordsenteret v/Per Larsen

16.-21. nov:
Fellesmøter på Bø Bedehus og Menighetssenter, Sokndal v/Per Larsen

Søndag 21. nov:
Israelsmisjonsmøte på Bru Bedehus kl. 19.00

Tirsdag 23. nov:
Israelsmisjonsmøte på Isvik Bedehus kl. 19.30 v/Per Larsen

Torsdag 24. nov:
Israelsmisjonskveld på Salem, Sola kl. 19.30 v/ Per Larsen

Søndag 12. des:
Velkomstgudstjeneste for Else Brit og Håvard Kleppe i Egersund kirke kl. 11

Søndag 12. des:
Advendtmøte på Emmaus, Ræge kl. 19.00 v/Per Larsen