-

Velkommen til vår hjemmeside.

Vi ønsker med kjærlighet og respekt å gi evangeliet tilbake
 til det jødiske folk, og i ord og handling arbeide for fred
mellom Gud og mennesker og fred mennesker imellom.

På denne siden vil du finne informasjon om det arbeidet vi driver, hvem vi er og artikler med faglig og teologisk tyngde. Siden vil bli mer fyldig og omfattende i tiden fremover, så det er mye å se frem til.

Vi håper denne siden kan være til nytte på flere måter. Til inspirasjon og oppbyggelse samt formidling av informasjon om Israelsmisjonen og det arbeidet vi driver.

God lesing

Den Norske Israelsmisjon