-

Misjonsarbeid

Hovedtyngden av Den Norske Istraelsmisjon sitt arbeid i utlandet skjer i i Israel. Men vi driver også et utstrakt arbeid flere steder i verden.

På disse sidene finner du mer om det utstrakte arbeidet vi driver. Både i Israel og de andre landene der vi er representert.