-

Telemark, Vestfold og Buskerud Krets

Kretsarbeidet er basert på rundt 8 støttegrupper som møtes jevnlig for å inspirere, motivere og informere hverandre og sitt lokalmiljø om DNIs virksomhet.

Besøk hovedsiden til Telemark, Vestfold og Buskerud Krets

Kretsstyret har økt fokus på utvidet kontakt med andre organisasjoners nettverk og grupper med tanke på samarbeid om for eksempel temamøter DNI gjerne bidrar på. 

Et hovedsatsingsområde er å etablere kontakt med  støttespillere og frivillige medarbeidere  i aldersgruppen 30-50. 

Det finnes også en gruppe på Facebook der man vil søke å informere og inspirere medlemmene med lokale oppdateringer og meldinger. Ta kontakt på mailadresse nedenfor, eller finn gruppen "DNI TeVeBu" på Facebook. Trykk på "bli medlem" i gruppen, for å få oppdatert informasjon fra kretsen.

Samarbeidsrådet for Menighet og Misjon er et nettverk der flere av misjonsorganisasjonene i et bispedømme treffes for å utveksle strategiske tanker, legge opp til samarbeidsprosjekt og sørge for at misjon blir en selvfølgelig del av menighetens liv og utviklingsarbeid. (For tiden er det ingen prosjektsamarbeid etablert med menigheter i kretsen.)

Samarbeid rundt om i bygder og regioner med enkeltpersoner som brenner for saken er viktig. Kretsstyret står for årlig lotteri i kretsen, søker å arrangere regionale seminar med sentrale tema, søker å utvikle et nettverk der misjonsoppdraget til jødene settes i fokus.

DNI bistår gjerne med kompetanse på spørsmål omkring tema som den kristne kirkes jødiske røtter, misjonsoppdraget i forhold til det jødiske folk, jødisk høytidsfeiring og religiøst uttrykk i jødedommen. DNI vil også gjerne bidra i menighetenes trosopplæringsarbeid. Det jødiske folk har gjennom mange generasjoner brukt familien som læring og trosformidlingsarena. I tider der det meste splittes og deles opp, tror vi at nettopp familien fortsatt bør regnes med i vår strategi og metodikk.

Shalomkofferten finnes tilgjengelig for utleie til skolens/menighetenes undervisningsarbeid, og har nå tilgjengelig og oppdatert informasjon på vår hjemmeside. Kan lånes ut ved henvendelse til Misjonsrådgiver i Tunsberg bispedømme.

Det organiseres dugnader /informasjons og salgsstands til inntekt for misjonsarbeidet. Det arrangeres også Shalomtur til f. eks. Israel med reiseledere fra kretsen, og temadager/seminar.

Spørsmål og henvendelser kan rettes til kretsleder på e-post: tevebu@israelsmisjonen.no eller mob. tlf. 997 49 734.

Hilsen fra kretsleder:

ISRAEL – et land og et folk. 
Et land som eksisterer – mot alle odds. 
Et folk som har fått sitt land tilbake – utrolig - etter nesten 2000 år. 
Et folk som feiler og kan kritiseres – som andre folk. 
Som har frambragt mange store tenkere, kunstnere og vitenskapsmenn. 
Men som også har lidd ufattelig mye gjennom historiens løp.

Et utvalgt folk? Nei, de skulle ikke tro de var noe, skulle ikke tro de var bedre enn andre, snarere tvert imot!
Men, jo, så sannelig, et utvalgt folk! Utvalgt til å bringe Guds Sønn til verden, til beste for alle folkeslag som Gud har skapt! 
Bare ved å være til vitner landet og folket om Ham!
Hvordan kan vi som tror at Jesus er vår redning og vårt håp, vise vår takknemlighet og samhørighet med de utvalgte?
Han er deres egen lovede Messias, og gjennom dem har også vi fått del i Ham!
Skulle ikke vi ønske å gjøre alt vi kan for at de selv skal se Ham? 

D e t  er oppgaven Den Norske Israelsmisjon brenner for! Vil du være med i vårt arbeidsfellesskap?
Følg denne lenken, og finn ut hva du kan bli med på i Telemark, Buskerud og Vestfold krets: http://www.israelsmisjonen.no/norge/kretsene/te-ve-bu
Velkommen skal du være!

Lilly-Anne Østtveit Elgvin
Kretsleder