-

Nord-Norge krets

I Nord-Norge er det bare Sør-Hålogaland krets som er i aktivitet. En ressursgruppe er organisert i Salten-distriktet. Eventuelle arrangement lenger nord vil stå annonsert her under Nord-Norge.

Besøk hovedsiden til kretsene i Nord-Norge

Sør-Hålogaland bispedømme er delt i to på grunn av avstandene i fylket/ bispedømmet og resultatet er to kretser. Begge kretsene har hvert sitt styre og derfor også hvert sitt Kretsårsmøte en gang i året. Disse og andre aktiviteter vil vi prøve å få inn på kalenderen.

Den Norske Israelsmisjon har ikke noe aktivt arbeid i Nord-Hålogaland krets (hele Nord-Hålogaland bispedømme), men om det skjer noe der, vil disse aktivitetene stå oppført her under Nord-Norge.