-

return2sender

return2sender (R2S) er Den Norske Israelsmisjon sin ungdomsbevegelse. R2S samler ungdom fra brede lag innen norsk kristenliv. Nettverket består av unge folk som på forskjellig vis har blitt engasjert for en felles sak: Å bringe evangeliet tilbake dit vi engang fikk det fra!

Formål:

”Vi vil se unge ta del i misjonsoppdraget for det jødiske folk.”

Virksomhet:

 • Volontørtjeneste knyttet til DNIs arbeid i Israel
 • Forkynnelse og undervisning om kristent Israelsengasjement i menigheter, bibelskoler etc.
 • Teamturer til Israel to ganger i året
 • Årlige Shalomturer til Israel for ungdom og unge voksne
 • Sabbats- og påskemåltid
 • Barne- og ungdomsopplegg på DNIs sommerstevne
 • R2S::Konferanser med Israelrelaterte emner på agendaen
 • Freds- og forsoningsarbeid gjennom Bridgebuilders
 • Ulike produksjoner: Messiansk lovsangs CD, dokumentarfilm, etc.
 • Informasjonsarbeid gjennom nettside, stands med mer
 • Roots – vår egen camp før Israelsmisjonens sommerstevne
 • Ambassadørsamlinger for return2sendere


Hvordan bli med i return2sender?

Bevegelsen skal være enkel å henge seg på, og R2S er åpne for ulik grad av personlig engasjement. Følgende er en naturlig stige for den som ønsker å bli med i R2S:

 1. Følg med på www.return2sender.no og delta på arrangementene
 2. Abonner på R2S::Nyhetsmail for å holdes løpende orientert om hva som skjer
 3. Bli R2S::Medlem enten som fastgiver eller ordinær medlem og/eller gå inn i en annen type tjeneste


Vil du vite mer?

Sjekk ut: www.return2sender.no


Raske lenker: