Misjonsvennene fylte villaen

Kretsens lotteri-avslutningsfest den 09. november ble en suksess; i alle fall i det ytre i den forstand at Villa Solborg var så godt som full.

Omtrent 75 misjonsvenner var samlet for å feire at årets kretslotteri ble utsolgt en måned før deadline. Derfor ble det et åresalg i stedet, der årene kostet 50 kr. Med salg av noen få loddbøker som kom i retur samme dag, ble inntektene for kvelden ca 16 500 kr.

Tove Karin Holta og gode hjelpere sørget for nydelig bevertning. Borgny Å. Skretting presenterte Shalomturene for 2012, Roy Throndsen holdt misjonsappell, Cecilie og Synnøve, ettåringene våre, presenterte seg og arbeidet de står midt oppi. Misjonssekretæren kåserte om Lina Sandell, Arvid Natland styrte trekningen, Steinar Espevik ledet hele kvelden, Wenche Jess spilte til sangene. Og enda varte det hele ikke stort over to timer!

Kretslotteriet trekkes i Førde, hos Lotteri- og Stiftelsestilsynet, den 16. november, og vinnerlisten blir kunngjort i Stavanger Aftenblad, og på kretsens hjemmeside, den 21. november.

Organisasjoner