-

ENGLANE PÅ MED 2

Det fins engla på Medisin 2.

E har sett dei, særlig om natten

- på poter – stille som katten.

 

Lydløst svever de iblant oss

med bekken og sprøyte og intravenøst.

Skjermbrett og senger på gangen… til tross

-svever de iblant oss.

 

Så vennlige øyne og ansikt de har

disse deilige engler i natten.-

Så mykt og stille de kommer og drar…

-Stille - på poter som katten.

 

Når morgenen gryr

då blir det litt styr

for då skifta englane ansikt

og dei får så myndige røste.-

Dei skramla med frokost og vaskevannsfat

- trimma vigøret med kaffi og mat, -

sørga for frisk luft i senga og slikt

og kan seg med både rutine og plikt

og å trøste.-

 

Det e’ praktiske engla på Medisin 2

og i mange flotte utgave!  

Fra yndige nøste,

smekre og veldreide snelle

- til trauste og stødige kjelle

som tar me’ i dusjen og skrubba me’ rein

og tørka fotane når eg blir sein

og hjelpe me’ gjerne på do.

Å-jo, det e’ praktiske engla på Medidin 2 !

 

- Om det finnes engla i vanlig forstand?

Jo, det e’kje vansk’lig å tro.

Men og fins der engla av kjøtt og blod.

- Det vet vi på Medisin 2.

 

 

Diktet er hentet fra; ”Fra mitt hjertes enfold”, utgitt på T.M Glads Forlag. Copyrighet © TMG/Johan Grytten. Gjengitt med tillatelse av Johan Grytten.