-

Nytt nett-tidsskrift lansert

Stedlig representant for Den Norske Israelsmisjon og tidligere internasjonal leder på Caspari Center skal drifte den

Journal of The Jesus Movement in its Jewish Setting (1. til 7. århundre), eller forkortelsen JJMJS, ble denne uken lansert etter flere års arbeid. Dette er et gratis tidsskrift, og første nummer ligger ute nå, klart til å bli lest av mennesker over hele verden. Det er et akadamisk, uavhengig tidsskrift som støttes av blant annet Caspari-senteret i Jerusalem.

Eksperter på den tidlige Jesus-bevegelsen og det jødiske samfunnet på denne tiden er artikkelforfattere. En gruppe faglige ansvarlige fra USA, Canada, Norge og Israel står bak utgivelsen. Knut Helge Høyland, tidligere internasjonal direktør på Caspari, er administrerende redaktør og Andreas Johansson, stedlig representant for Den Norske Israelsmisjon i Israel, er redaksjonssekretær.

I løpet av de første dagene har nettsiden hatt flere tusen besøkende, og gruppen håper at tidsskriftet kan være en kilde til mer kunnskap og interesse for denne epoken av historien.

jjmjs.org

 

Nytt nett-tidsskrift lansertAndreas Johansson, stedlig representant for Den Norske Israelsmisjon i Israel, er redaksjonssekretær og Knut Helge Høyland, tidligere internasjonal direktør på Caspari, er administrerende redaktør