-

Sogn og Fjordane krins

Sogn og Fjordane vart eigen krins på åttitalet, tidlegare høyrde den inn under Bergen krins. Krinsen har den same geografiske utbreiing som Sogn og Fjordane fylke.

Besøk hovedsiden til Sogn og Fjordane krins

Krinsstyret har 5 medlemar, og leiar der er Geir Paulsen.

Krinsen har 3 foreiningar. Elles er det mange enkeltpersonar i fylket som brenn for at jødane skal få høyra om Jesus. Utanom misjonssekretæren er det fleire frivillige talarar som har møte for Israelsmisjonen rundt om i Sogn og Fjordane.

Det er 6 kyrkjelydar i Sogn og Fjordane som har misjonsavtale med Israelsmisjonen. Det er: Sogndal, Dale(Sogn), Nes, Fortun, Balestrand og Bygstad.

Krinsen sitt årlege lotteri gjev eit bra resultat.

Kontaktinformasjon:

Den Norske Israelsmisjon
Sogn og Fjordane krins
E-post: sognogfjordane@israelsmisjonen.no