Volontør i Tel-Aviv

Vil du bruke ett år i tjeneste for Gud?

Kunne du tenke et år i Israel? Dette fantastiske landet som oser av historie, kulturmangfold, Bibel, indre og ytre spenninger, enorme geografiske variasjoner og er en smeltedigel av dimensjoner.

Bli volontør for Israelsmisjonen og jobb ett år frivillig! Skoleåret 2012/2013 søker vi etter volontør(er) ved Immanuelkirken i Tel Aviv.

Se videoen laget av volontør Kristoffer Eknes

Premisser:
Den Norske Israelsmisjon dekker reiseutgifter Norge-Israel tur-retur, og stiller bolig til disposisjon under volontøroppholdet. Det utbetales også et mindre beløp i lommepenger. Volontørene omfattes av Den Norske Israelsmisjon sine forsikringsordninger.


Immanuelkirken i Tel Aviv
Varighet: 11 måneders tjeneste
Arbeidsoppgaver: Vaktmestertjenester, tilsyn med bygninger og kontakt med brukergrupper. Forefallende arbeid og mulighet for å bidra i menighetens musikkliv og ungdomsarbeid.

I millionbyen Tel Aviv har du mulighet til å bli en del av et mangfoldig menighetsfellesskap. På stedet der Peter fikk åpenbart at evangeliet også er for hedninger driver Israelsmisjonen en menighet som ønsker å fortelle om Jesus til både jøder og hedninger.

Les mer om Immanuelkirken

Kontaktpersoner vedrørende volontørtjeneste: