-
Torgeir Flateby, styreleder i DNI
Torgeir Flateby, styreleder i DNI
Pressemelding

Solidaritet med jødene

Som kristen organisasjon og misjon må vi også bekjenne at vi ikke hadde nok kraft og mot til et handlekraftig forsvar for vår jødiske minoritet når det gjaldt som mest.

Uttalelse fra Den Norske Israelsmisjons landsstyre

Solidaritet med jødene

Det er i år 70 år siden norske jøder ble fanget og deportert til utryddelsesleirene. Målet om kollektiv tilintetgjørelse av et helt folk, og den ideologi som lå bak, hadde dessverre altfor mange støttespillere i Norge. Vi er glade for at norske myndigheter har erkjent, bekjent og beklaget at norsk politi og embetsverk deltok i denne forbrytelsen mot våre jødiske landsmenn.

Som kristen organisasjon og misjon må vi også bekjenne at vi ikke hadde nok kraft og mot til et handlekraftig forsvar for vår jødiske minoritet når det gjaldt som mest. Det er ikke tilstrekkelig å skjule seg bak parolen om at vi ikke driver politisk virksomhet når vår nabos liv er truet.

Derfor vil vi oppfordre det norske folk til solidaritet med det jødiske folk og til aktiv bekjempelse av enhver form for jødehat, enten det skjer gjennom verbale ytringer, trusler eller handlinger. Vi beklager at norske jøder også i vår tid kjenner på utrygghet, og vil oppfordre våre myndigheter til å ta deres sikkerhetsbehov på alvor.

Vi er bekymret når nyere undersøkelser viser utbredte antijødiske holdninger blant norsk skoleungdom. Vi støtter de tiltak som er iverksatt i skolen for å forebygge diskriminering og rasisme, og vil særlig oppfordre alle med ansvar for undervisning og læremidler til å tenke nøye gjennom hvordan jødisk tro, liv og historie blir presentert.

Vi erkjenner også at det i kirkens forkynnelse og undervisning fortsatt finnes fordommer og stereotypier av jøder og den mosaiske tro som gir grunnlag for antijødiske holdninger. Som kristen kirke må vi tale sant om det jødiske folk og ta oppgjør med den teologi som dømmer det jødiske folk kollektivt.

Vår kristne tro er forankret i den jødiske kultur og historie. Derfor vil vi i vår forkynnelse og undervisning fokusere på troens jødiske røtter. Vi vil møte det jødiske folk både i Norge og andre land med solidaritet, respekt og ydmykhet, samtidig som vi i ord og handling vil formidle den kjærlighet vi selv har møtt gjennom jøden Jesus.

 

Den Norske Israelsmisjon
Torgeir Flateby, styreleder
Rolf G. Heitmann, generalsekretær
post@israelsmisjonen.no