-
Kåre Fauske, Trygve Hellesøy og Asbjørn Aasen
Kåre Fauske, Trygve Hellesøy og Asbjørn Aasen

Misjonsgudstjenesten i Bygstad

Besøk i Bygstad med hyggelig overrasking.

Bygstad er ein av dei 6 kyrkjelydane i Sogn og Fjordane som har avtale med Israelsmisjonen. Med jamne mellomrom er misjonssekretæren på besøk her. Midt i mars, medan snøen låg tjukk i dette snørike område, var det duka for Misjonsgudsteneste.

Vikarprest Trygve Hellesøy tok seg av liturgien og Henry Nygård hadde preika og glimt frå Israelsmisjonen sitt arbeid. Då kom det fram noko som mange ikkje visste: At Helene Johansson, misjonær i Haifa, har slekt her i Bygstad. Ja, Lydia og Lilly (døtrene hennar) har ei oldemor her!

Organisasjoner