-

DNI og Holla menighet i sammarbeid.

Holla Menighet i Telemark har inngått misjonsavtale med Den Norske Israelsmisjon.

Det er en tre delt avtale der de støtter menighetsarbeidet i Beit Eliahu i Haifa, sabbatsskole/ trosopplæring til den messianske bevegelsen i regi av Caspari Center i Jerusalem, og sist men ikke minst freds- og forsoningsarbeidet som DNI er involvert i.

Nylig hadde menigheten medarbeidertreff i tunet på Holla Prestegård for å markere oppstarten av høsten og avtalen. Godt fellesskap i en forsamling med god blanding av yngre og eldre fra fjern og nær(syrere, armenere, srilankere m.fl gav fellesskapet et internasjonalt preg), og en variert meny satte en topp ramme på arrangementet. Vi fikk servert søve-lapskaus, hjemmelaget flatbrød, frukt fra lokale produsenter, kaffe og kaker. Ellers ble det viet stor oppmerksomhet til informasjonen om Israelsmisjonens arbeid. Videre ble fokus satt på at alle er viktige og brukbare, og at man oppnår mer i fellesskapets synergieffekt enn dersom man står alene. En flott oppstart på høsthalvåret!