-

Asak Kirke

FØRST-seminar 7. september 2023
  • Hovedtema: «Var Paulus kristen?»
  • Foredragsholder: Rolf Gunnar Heitmann
  • Sted: Asak Kirke
  • Tidspunkt: 7. september 2023 kl. 19:30

Velkommen til FØRST-seminar!

For mer informasjon om FØRST-seminar, se israelsmisjonen.no/forstseminar.