-

Asak kirke, Halden

FØRST-seminar 8. september 2022
  • Hovedtema: «Vår jødiske Bibel»
  • Foredragsholder: Elisabeth Levy
  • Sted: Asak kirke (Kirkestua), Halden
  • Tidspunkt: 8. september 2022 kl. 18:00

Velkommen til FØRST-seminar!

For mer informasjon om FØRST-seminar, se israelsmisjonen.no/forstseminar.