Askim Normisjon

FØRST-seminar 15. september 2022
  • Hovedtema: «Vår jødiske Bibel»
  • Foredragsholder: Ole Christian Kvarme
  • Sted: Askim Normisjon
  • Tidspunkt: 15. september 2022 kl. 19:00

Velkommen til FØRST-seminar!

For mer informasjon om FØRST-seminar, se israelsmisjonen.no/forstseminar.