-

Askim Normisjon

FØRST-seminar 21. september 2023
  • Hovedtema: «Var Paulus kristen?»
  • Foredragsholder: Rolf Gunnar Heitmann
  • Sted: Kaféen på Normisjonshuset i Askim
  • Tidspunkt: 21. september 2023 kl. 19:00

Arr: Askim menighet, Normisjon Askim og Israelsmisjonen i Askim. 

Velkommen til FØRST-seminar!

For mer informasjon om FØRST-seminar, se israelsmisjonen.no/forstseminar.