-

Bedehuset Karmel, Blomsterdalen

FØRST-seminar 23. september 2023
  • Hovedtema: «Var Paulus kristen?»
  • Foredragsholder: Svanhild Jakobsen
  • Sted: Bedehuset Karmel, Blomsterdalen
  • Tidspunkt: 23. september 2023 kl. 15:00

Velkommen til FØRST-seminar!

For mer informasjon om FØRST-seminar, se israelsmisjonen.no/forstseminar.