Bedehuset Salem, Filtvedt

FØRST-seminar 15. september 2022
  • Hovedtema: «Vår jødiske Bibel»
  • Foredragsholder: Maria Lura
  • Sted: Bedehuset Salem, Filtvedt
  • Tidspunkt: 15. september 2022 kl. 18:00

Velkommen til FØRST-seminar!

For mer informasjon om FØRST-seminar, se israelsmisjonen.no/forstseminar.