«Sara» - Jesus-døtre

Både mor og sønn var kommet til tro på Yeshua. Etter hans død var også far og en annen sønn kommet til tro.

Det andre møtet av «Benot Yeshua» (Jesus-døtre) fant sted den 6. februar og samlet 25 kvinner. Biblioteket på Caspari var fullt.

Stillheten kunne merkes i rommet da «Sara» begynte å fortelle «sin historie». Mange kjente nok allerede til hva hun nylig hadde gjennomgått og visste på forhånd at deler av hennes historie ville bli vanskelig å fortelle.

For fire måneder siden hadde «Sara» mistet en sønn i selvdrap. Han hadde valgt bort livet. Familie og venner sto uforstående tilbake. Hvordan takler man virkeligheten etter et selvmord? «Sara» fortalte rolig, men tårene var ofte ikke langt borte.

Dette var en virkelighet så tøff at det var umulig å ikke kjenne på den i rommet. Forsamlingen var grepet. Livet kan være brutalt og ubarmhjertig til tider. Men «Sara» sa at hun fant trøst i å vite at sønnen nå var hos Yeshua. Både mor og sønn var kommet til tro på Yeshua. Etter hans død var også far og en annen sønn kommet til tro.

Slik ble det en utilsiktet rød tråd fra siste Tabu Forum der emnet også hadde vært selvmord eller selvdrap og til Benot Yeshua. Vi har fått mange henvendelser angående temaet, og Lena og jeg har bestemt at vi vil organisere et ekstra Tabu Forum seminar om temaet. Så fredag den 28. februar skal vi ha et et seminar der vi går i dybden om temaet selvmord/selvdrap med dr. Katherine Snyder, leder at «Anchor of Hope» her i Jerusalem.

Elisabeth E. Levy, leder for Caspari Center i Jerusalem


«Benot Yeshua» (Jesus-døtre) er et nytt kvinneforum som arrangeres av Machaseh og Caspari Center i Israel. På disse kveldene samles arabisk, jødiske og internasjonale kvinner. Forumet skal være et relasjonsbyggende og trosstyrkende nettverk for jesustroende kvinner i det israelske samfunnet. Her får kvinner i alle aldre snakke åpent og fritt om tro og liv, familieliv og utveksle erfaringer. Et slikt nettverk er særlig viktig i et samfunn som i stor grad er svært mannsdominert.

Ved å tilrettelegge for at både jødiske og arabiske kvinner får møtes, er Jesus-døtre også et forsoningsprogram. Familie, tro og liv knytter mennesker sammen til en enhet. 


Vil du gi en gave til dette arbeidet? Se mer på "Gi en gave"-siden, og merk gaven med Machaseh og Caspari Center.