Empanadas fylt med både kjøtt, ost, tunfisk og eggplante
Empanadas fylt med både kjøtt, ost, tunfisk og eggplante

Empanadas og en stor rød bibel

Bibelen på morsmålet er den beste «misjonær». Den trenger ingen oppholdstillatelse og den oppleves ikke som fremmed.

Skrevet i oktober 2021:

ENDELIG – etter over 1 ½ års stans i fysiske møter, tenkte vi at tiden kunne være moden for å starte så smått opp igjen. Vi skriver slutten av oktober og Israel skal åpnes igjen for turister den 1. november.

Vi planla det første møtet i Benot Yeshua den siste torsdagen i oktober. Denne gangen var det Graciela som skulle dele sin historie. Graciela kom til Israel fra Argentina for mange år siden. Som de fleste Latin-Amerikanere elsker hun «Empanadas», Latin-Amerikas svar på norske «pølse og brød». Graciela liker å lage mat, og til kveldens samling hadde hun laget (se bildet over) empanadas fylt med både kjøtt, ost, tunfisk og eggplante. Oppskriften delte hun villig med oss (se bildet under).

Empanadas og en stor rød bibelElisabeth og Graciela. Elisabeth har oppskriften på empanadas i hånden, på engelsk og hebraisk.

Gracielas troshistorie begynner i Buenos Aires der hun vokste opp i en velstående famile som hadde innvandret til Argentina fra Polen. Hennes bestefar var en kjent rabbiner i byen. Graviela husker at bestefaren ofte mottok alle sine barnebarn på sitt store bibliotek som var fylt med mange store og mørke bøker, bibler, Mishnah, Talmud osv. Men det Graciela husker aller best, er at det aller øverst, helt oppunder taket var en stor rød bok. Den skilte seg ut fra de andre mørke bøkene. Graciela spurte bestefaren om den store røde boken, men hun fikk aldri et ordentlig svar. Så da bestefaren døde og alle barnebarna kunne ønske seg en ting, valgte Graciela den store røde boken. Den sto fortsatt helt øverst, utilgjengelig for de fleste.

Overraskelsen var stor da hun fikk boka i hende. Det viste seg å være en spansk bibel, men ikke en bibel slik hun kjente den med Loven, Profetene og Skriftene. Denne røde bibelen inneholdt flere bøker. Den inneholdt også det som ble kalt «de kristnes bibel», «Det nye testamente». Hun våget neste ikke ta i boken. Det var som om den brant mellom fingrene hennes. Hun rådførte seg med broren om hva hun skulle gjøre. Broren kjente noen kristne og han rådførte seg med dem. De sa at boken slett ikke var farlig, men de anbefalte dem å starte å lese «den jødiske bibel» (GT) først, og så kunne de fortsette å lese «de kristnes bibel» (NT) etterpå. Slik ville de se at de to boksamlingene hørte sammen. «De kristnes bibel», forklarte de, var skrevet av jøder og om jøder.

Både Graciela og broren begynte å lese i denne merkelige boken mellom de to røde permene. Og det skjedde som det veldig ofte gjør. Teksten i den røde boken ble levende for dem. Og bildet av Messias, den jødiske Jesus, trådde fram fra sidene i boken. Både Graciela og broren kom til tro.

Og som det ofte er sagt: Bibelen på morsmålet er den beste «misjonær». Den trenger ingen oppholdstillatelse og den oppleves ikke som fremmed.

Elisabeth E Levy
Leder Caspari Center Jerusalem


«Benot Yeshua» (Jesus-døtre) er et nytt kvinneforum som arrangeres av Machaseh og Caspari Center i Israel. På disse kveldene samles arabisk, jødiske og internasjonale kvinner. Forumet skal være et relasjonsbyggende og trosstyrkende nettverk for jesustroende kvinner i det israelske samfunnet. Her får kvinner i alle aldre snakke åpent og fritt om tro og liv, familieliv og utveksle erfaringer. Et slikt nettverk er særlig viktig i et samfunn som i stor grad er svært mannsdominert.

Ved å tilrettelegge for at både jødiske og arabiske kvinner får møtes, er Jesus-døtre også et forsoningsprogram. Familie, tro og liv knytter mennesker sammen til en enhet. 


Vil du gi en gave til dette arbeidet? Se mer på "Gi en gave"-siden, og merk gaven med Machaseh og Caspari Center.