Besøk fra Jerusalem

Onsdag 11. september 2019 hadde vi besøk av Lena Levin.

Lena Levin fra Machaseh i Jerusalem og gen.sekr Rolf Gunnar Heitmann talte med hjertespråk om Israelsmisjon og om hjelp til utsatte og hjelpetrengende i Israel på møte i går kveld. Også 4 gutter fra Evangeliesenteret sang og vitnet på en måte som gikk til hjertet.

Besøk fra Jerusalem

 

Besøk fra Jerusalem

 

Besøk fra Jerusalem

 

Besøk fra Jerusalem

Kveldsmøtet på Sion i Sellebakk i Fredrikstad inneholdt alt en kunne ønske, til og med at Lena Levin dro oss med i 4-5 jødiske sanger. Takk til Sion med bl.a. pastor Jan Erik Nilsen som tok imot også med bevertning og kollekt. Misjonsbutikken var også godt besøkt.

I det hele hadde Lena, Rolf Gunnar og Torgeir Flateby en meget vellykket dag sammen for å la Lena møte Evangeliesenteret og også med håp fra oss om litt samarbeid i fortsettelsen i forbindelse med Israelsturer o.a.

Vi startet på deres hovedkontor på møte med daglig leder Trond Palmgren Eriksen, fortsatte på Bibelskolen på Varna sammen med rektor Hanne Sørmo Holstad og en time undervisning og samtale med elevene. Vi var også på Varna Evangeliesenter hvor senterleder Ole Sletten og 2 av hans ansatte møtte oss.

Innimellom det hele fikk vi til et møte mellom Lena, Rolf Gunnar og DELK Østfold som har misjonsavtale med DNI med vekt bla på Machaseh. Pastor Boe Johannes Hermansen og leder av diakoni og misjonsutvalget hos dem Reidun Bugge var med.

Besøk fra Jerusalem

 

Besøk fra Jerusalem

 

Besøk fra Jerusalem

 

Besøk fra Jerusalem

Vår tidligere misjonssekretær Morten Kravik må krediteres for et par av bildene fra møtet på Sion.

Torgeir Flateby
Kretsleder i Østfold krets