-

Norkirken i Grimstad (v/BiG)

FØRST-seminar 25. oktober 2022
  • Hovedtema: «Vår jødiske Bibel»
  • Foredragsholder: Anne Lise Søvde
  • Sted: Norkirken Grimstad v/Bibelskolen i Grimstad (BiG)
  • Tidspunkt: 25. oktober 2022 kl. 19:30
  • De som ønsker kan spise kveldsmat på Bibelskolen kl. 19:00 (60 kr.).

Velkommen til FØRST-seminar!

For mer informasjon om FØRST-seminar, se israelsmisjonen.no/forstseminar.