Bibelskolen i Grimstad (BiG)

FØRST-seminar 25. oktober 2022
  • Hovedtema: «Vår jødiske Bibel»
  • Foredragsholder: Anne Lise Søvde
  • Sted: Bibelskolen i Grimstad (BiG)
  • Tidspunkt: 25. oktober 2022 kl. 19:30

Velkommen til FØRST-seminar!

For mer informasjon om FØRST-seminar, se israelsmisjonen.no/forstseminar.