Birkeland Bedehus, Birkenes

FØRST-seminar 8. september 2022
  • Hovedtema: «Vår jødiske Bibel»
  • Foredragsholder: Maria Lura og Ellen Raen
  • Sted: Birkeland Bedehus, Birkenes
  • Tidspunkt: 8. september 2022 kl. 18:30

Velkommen til FØRST-seminar!

For mer informasjon om FØRST-seminar, se israelsmisjonen.no/forstseminar.