-

Birkeland Bedehus, Birkenes

FØRST-seminar 7. september 2023
  • Hovedtema: «Var Paulus kristen?»
  • Foredragsholder: Maria Lura og Ellen Raen
  • Sted: Birkeland Bedehus, Birkenes
  • Tidspunkt: 7. september 2023 kl. 18:30

Velkommen til FØRST-seminar!

For mer informasjon om FØRST-seminar, se israelsmisjonen.no/forstseminar.