Birkenes: Birkeland bedehus

FØRST-seminar 11. november 2021
  • Tema: «Det store mysteriet – Guds vei med sitt folk»
  • Foredragsholder: Anne Lise Søvde Valle
  • Sted: Birkeland bedehus, Birkenes
  • Tidspunkt: 11. november kl 18:30
  • Ingen påmelding.
  • Seminaravgift som dekker utgifter, servering og kollekt:
    kr. 250 pr. person / ektepar: kr. 400 - betales ved frammøte m/ vipps eller kontanter.

Velkommen til FØRST-seminar!

For mer informasjon om FØRST-seminar, se israelsmisjonen.no/forstseminar

 

Birkenes: Birkeland bedehus