-

Bremanger kyrkje

FØRST-seminar 15. oktober 2023
  • Hovedtema: «Var Paulus kristen?»
  • Foredragsholder: Rolf Gunnar Heitmann
  • Sted: Bremanger kyrkje
  • Tidspunkt: 15. oktober 2023 kl. 11:00

Velkommen til FØRST-seminar!

For mer informasjon om FØRST-seminar, se israelsmisjonen.no/forstseminar.