BridgeBuilders 2017/2018

Endelig er det klart for ny runde med BridgeBuilders!

Til sommeren møtes en gruppe unge israelere, palestinere og nordmenn for en uke med fokus på fred og forsoning. Vi har leid leirstedet Furutangen, som ligger i deilig naturomgivelser i Ryfylket. Her får deltakerne undervisning, tid til lovsang og bønn, teambuilding og forskjellige aktiviteter.

Målet med uken er at deltakerne skal bli kjent med hverandre og forstå hverandres situasjon. Gjennom undervisningen, relasjonsbygging, rollespill, sosialt og åndelig fellesskap vil de bli utfordret til å bli fredsagenter i sitt eget folk. Israelerne og palestinerne representerer hver sin side av konflikten, men troen på Jesus gir en plattform for fellesskap.

Til påsken 2018 møtes gjengen igjen på leir i en ørken i Midtøsten. Der fortsetter vi med undervisning og gruppesamtaler, teambuilding, aktiviteter og åndelig fellesskap. De norske deltakerne får i tillegg en studietur til Israel og de palestinske områder.

Vi ønsker å utdanne unge og gi dem erfaring og redskap som kan forsterke deres mulighet og motivasjon til å bli fredsagenter. Vi tror at innsikten og erfaringen de får gjennom BridgeBuilders vil ha en ringvirkning og bidra til fred og forsoning i Midtøsten. Og vi har sett fra tidligere runder med BridgeBuilders at dette er to viktige møtepunkt. Tidligere deltakere kan fortelle om hat som blir til kjærlighet, forståelse av enhet i Kristus og vennskap på kryss av geografiske, kulturelle, etniske og sosiale skillelinjer.

For mer informasjon om prosjektet sjekk ut vår hjemmeside: www.bridgebuilders.no

Har du lyst å være med å bidra?
Det kan du gjøre på flere måter:

  1. Vi setter stor pris på all forbønn. Dette er både fine og krevende uker for deltakerne.
  2. Dette er et program som koster penger. Deltakerne fra Midøsten får redusert pris for å kunne ha muligheten til å være med. Vær med å støtt en eller flere deltakere med å gi en økonomisk gave. Bruk kontonummer: 3000.15.24425 (merk: BridgeBuilders) eller Vipps til 19333 (merk: BridgeBuilders).