-
Foto: Brynekyrkja (Kilde: facebook.com/brynekyrkja/)
Foto: Brynekyrkja (Kilde: facebook.com/brynekyrkja/)

Bryne-helga 2018

Det er klart for den årlege misjonshelga på Bryne, lørdag 27. og søndag 28. januar, i Bryne kyrkje. Helga er eit samarbeid mellom kyrkjelyden og Israelsmisjonen.

Denne gongen deltek assisterande generalsekretær Vegard F. Soltveit. Lørdag føremiddag (1200-1430) vert det seminar over to timar. Den eine skal handla om Israel si utvelging; og ulike syn på dette både historisk og i dag. I den andre tek han føre seg den messianske rørsla. Søndag (1100) preiker Soltveit i gudstenesta i kyrkja, medan det vert fest eller storsamling om kvelden (kl 1800). Der talar Soltveit over emnet: Våre jødiske røtter.

Bryne-helga 2018Vegard F. Soltveit Bryne-helga 2018Paul Odland

Misjonssekretær Paul Odland kåserer om ein av profilane i Israelsmisjonen frå vårt distrikt; Peter Lorentzen Hærem. Og ikkje minst; koret Jærklang deltek med song. Enkel servering og misjonsoffer høyrer med.

Lørdagen er også datoen for den årlege internasjonale Holocaust-minnedagen. Den vert også enkelt markert i løpet av helga.

Helga er ikkje berre for Bryne-folk. Frå gamalt av har dette vore ei sentral markering for misjonsvenner frå heile Jæren. Ja, sjølvsagt er alle arrangement opne, og folk er velkomne kvar dei enn bur!

Paul Odland

Organisasjoner